3D ბეჭდვის ტრენინგი დასრულდა
3D ბეჭდვის ტრენინგი დასრულდა
01 სექტემბერი

3D ბეჭდვის ტრენინგი ფაბლაბში დასრულდა

ტრენინგის მონაწილეებმა შეისწავლეს 3D ბეჭდვა და ახლოს გაეცნენ თანამედროვე მსოფლიოში ერთ-ერთი ინოვაციური გამოგონების- 3D პრინტერის შესაძლებლობებს.

მონაწილეები სერტიფიკატებით ფაბლაბის 3D გრაფიკოსმა და ტრენერმა - ივანე ნაზღაიძემ დააჯილდოვა.