ცხოველი პანგოლინი გადაშენების პირასაა !
ცხოველი პანგოლინი გადაშენების პირასაა !
25 აპრილი

ცხოველი პანგოლინი გადაშენების პირასაა !!!

 მსოფლიოში პანგოლინის ხორცი ერთ-ერთ სამკურნალო საშუალებად ითვლება, ამის გამო ცხოველის რიცხვი დღითიდღე მცირდება დედამიწაზე.

 ტექნოპარკის ფაბლაბი შეუერთდა კამპანიას „Save Pangolins” და 3D პრინტერზე დაბეჭდილი პანგოლინი ჩვენთან უკვე უსაფრთხოდ იმყოფება.