მაჯის საათის ინოვაციური მექანიზმი
თარიღი
24 იანვარი, 2018
ავტორი
ლადო კობახიძე
ტექნიკური სპეციალისტი
დავით ვარდანიძე
აღწერა

წარმოგიდგენთ მაჯის ინოვაციურ საათს, რომლის დეტალებიც ფაბლაბში 3D პრინტერზე დაიბეჭდა.
საათის კონცეფცია ახლებურ, ღერძულ - ცილინდრული ბრუნვის მექანიზმს ეფუძნება და მასში კომბინირებულია, როგორც თანამედროვე, ისე ელეგანტური ფორმები.