მაჯის საათის ინოვაციური მექანიზმი
თარიღი 24 იანვარი ავტორი ლადო კობახიძე ტექნიკური სპეციალისტი დავით ვარდანიძე