CNC Router InfoTec 2015F

სპეციფიკაციები

  • სამუშაო არე 2000 x 1500 x 200 მმ 
  • მასალები ხე,ორგმინა,პლასტმასი, ფანერა და სხვა რბილი მასალები
  • სამუშაო პროგრამები Artcam, Fusion 360